Pipeline Manager

Kết nối với nhóm của bạn và quản lý tất cả các nhiệm vụ của bạn, theo cách bạn muốn

Tạo và sắp xếp các công việc

Tạo dự án, chỉ định chúng cho bất kỳ thành viên nào trong nhóm của bạn, gắn thẻ những người cụ thể nên tham gia, thiết lập thời hạn và phân loại nhiệm vụ vào bảng tương ứng của họ.

Hình dung các dự án của bạn thông qua các chế độ xem khác nhau

Có một cái nhìn rõ ràng về tất cả các dự án của bạn theo danh sách, bảng hoặc hiển thị lưới. Theo dõi tình hình của tất cả các nhiệm vụ đã tạo và được giao, chỉnh sửa nhiệm vụ và sử dụng chế độ xem đường ống để cập nhật trạng thái nhiệm vụ và thúc đẩy chúng hoàn thành.

Cộng tác tốt hơn với nhóm của bạn

Nâng cao cách bạn phối hợp với nhóm của mình bằng cách cập nhật nhiệm vụ, thêm ghi chú cũng như đính kèm tệp và hình ảnh. Sao chép nhiệm vụ trên các tài khoản khách hàng chỉ bằng một cú nhấp chuột để nhóm của bạn dễ dàng xử lý các dự án cho các khách hàng khác nhau.

Tự động hóa nhiệm vụ của bạn

Tự động hóa việc phân công nhiệm vụ bằng cách sử dụng trình tạo tự động hóa trực quan TNNT với các thẻ hợp nhất động và lời nhắc qua email.

Các tính năng của trình quản lý đường ống

Ghi chú

Bộ lọc công việc

List view

Table view

Thẻ nhiệm vụ

Xuất tác vụ

Sẵn sàng để bắt đầu?

Bắt đầu dùng thử 14 ngày miễn phí ngay bây giờ!