Analytics

Tùy chỉnh việc kiểm soát và phân tích tất cả các hoạt động tiếp thị của bạn

Giám sát mọi thứ từ một nơi

Theo dõi các hoạt động của bạn trên các công cụ và các kênh khác nhau. Kiểm tra hiệu suất của trang web, hồ sơ xã hội, chiến dịch tiếp thị qua email, tự động hóa, trang đích và khách hàng tiềm năng. Bạn cũng có thể kết nối tất cả các tài khoản Google Analytics của mình để có bản tóm tắt đầy đủ về KPI và kết quả của mình.

Tùy chỉnh trang tổng quan

Tập trung vào những gì quan trọng nhất đối với bạn. Hiển thị các chỉ số yêu thích của bạn và tạo trang tổng quan của riêng bạn bằng cách sử dụng hơn 30 tiện ích con báo cáo kéo và thả. Hình dung các KPI quan trọng của bạn, lịch, danh sách, nguồn cấp dữ liệu, nhiệm vụ, kênh và hơn thế nữa. Bạn cũng có thể tạo nhiều trang tổng quan cho bạn và các thành viên khác trong nhóm hoặc khách hàng của bạn.

Đặt ra các quy tắc thành công của riêng bạn

Tạo các thông số của riêng bạn để theo dõi kết quả theo cách đáp ứng các mục tiêu và động lực kinh doanh của bạn. Tạo mục tiêu và kênh chuyển đổi, đồng thời chỉ định các điểm số và nhãn khác nhau cho khách hàng tiềm năng của bạn để theo dõi tiến trình của các hoạt động tiếp thị trong suốt các giai đoạn của chúng.

Tự động hóa và chia sẻ báo cáo của bạn

Tạo báo cáo tùy chỉnh và lập lịch để chúng tự động được gửi cho bạn hoặc cho những người khác theo định kỳ. Bạn cũng có thể chia sẻ chúng với một URL được truy cập công khai hoặc xuất chúng dưới dạng báo cáo PDF hoặc hình ảnh.

Các tính năng phân tích

Các tiện ích báo cáo

Kéo và thả các tiện ích con và có thể tùy chỉnh để đặt trên trang tổng quan của bạn. Được thiết kế để cung cấp cho bạn các báo cáo và số liệu cụ thể mà bạn cần kiểm tra thường xuyên.

Các câu hỏi thường gặp

Bạn có thể tạo và chia sẻ bao nhiêu báo cáo mỗi tháng nếu bạn cần. Với TNNT, việc báo cáo là KHÔNG GIỚI HẠN.

Có, bạn có thể tạo một trang tổng quan khác với một bộ tiện ích con khác nhau cho từng người dùng.

Đúng. Bạn có thể tạo các báo cáo tùy chỉnh và gửi chúng định kỳ cho những người nhận theo lựa chọn của bạn.

Đúng. Bạn có thể chia sẻ báo cáo với khách hàng hoặc các thành viên khác trong nhóm thông qua liên kết URL công khai.

Phải, chắc chắn rồi. Dựa trên bộ đếm lần nhấp URL, bạn sẽ có thể theo dõi số lần nhấp cho mỗi bài đăng trên mạng xã hội của mình.

Sẵn sàng để bắt đầu?

Bắt đầu dùng thử 14 ngày miễn phí ngay bây giờ!