Giáo dục

Thu hút nhiều người nộp đơn hơn và tăng mức độ tương tác của học viên với tự động hóa tiếp thị

Chuyển đổi người nộp đơn bằng tự động hóa thông minh

Sử dụng trình tạo tự động hóa trực quan của TNNT để tạo các quy trình tiếp theo hoàn chỉnh với người đăng ký để thúc đẩy sự tương tác và chuyển đổi. Tiếp cận tốt hơn với cựu sinh viên, sinh viên và các bên liên quan của bạn bằng tin nhắn tự động và nhắm mục tiêu lại Facebook.

Kiểm soát hoàn toàn các quyền của người dùng

Cấp cho người dùng của bạn quyền truy cập, theo cách bạn muốn, với quyền tùy chỉnh đối với tính năng để tổ chức tốt hơn các thành viên nhóm trong tổ chức của bạn.

Tăng sức mạnh tổng hợp của bạn

Cộng tác với nhóm của bạn trên các chiến dịch và bảng nhiệm vụ trong suốt quy trình làm việc của bạn. Tự động hóa việc phân công nhiệm vụ bằng cách sử dụng trình tạo quy trình làm việc và kiểm duyệt mức độ tương tác trên mạng xã hội trên quy mô lớn.

Những đặc điểm chính

Undo / Redo

Trình chỉnh sửa nội tuyến tích hợp

Trình chỉnh sửa ảnh tích hợp

Undo / Redo

Trình chỉnh sửa nội tuyến tích hợp

Trình chỉnh sửa ảnh tích hợp

Sẵn sàng để bắt đầu?

Bắt đầu dùng thử 14 ngày miễn phí ngay bây giờ!