Add-ons

Tận dụng các tính năng mà bạn cần

Lịch họp

Sử dụng công cụ lập lịch cuộc họp của TNNT để lên lịch các cuộc hẹn của bạn nhanh hơn mà không cần tất cả các email qua lại. Chia sẻ liên kết cung cấp cho các liên hệ quyền chọn thời gian phù hợp với tất cả mọi người. Tính năng này hoạt động với Lịch Google và được tích hợp hoàn toàn với tài khoản tiếp thị của bạn.

Trình kết nối Hộp thư đến

Hợp nhất dữ liệu của khách hàng tiềm năng và các cuộc hội thoại hiển thị dưới mỗi chế độ xem liên hệ bằng cách đồng bộ hộp thư email với tài khoản TNNT của bạn.

Tích hợp Salesforce​

Đồng bộ hóa danh bạ của bạn với Salesforce bằng addon mạnh mẽ này. Bạn có thể đồng bộ hóa chi tiết liên hệ, số lần mở email, điểm số dẫn đầu, mục tiêu đã đạt được và hơn thế nữa. Thiết lập tài khoản để đồng bộ hóa tự động hoặc như một phần của quá trình tự động hóa.

Tích hợp HubSpot

Đồng bộ hóa danh bạ của bạn với HubSpot bằng addon mạnh mẽ này. Bạn có thể đồng bộ hóa chi tiết liên hệ, số lần mở email, điểm số dẫn đầu, mục tiêu đã đạt được và hơn thế nữa. Thiết lập tài khoản để đồng bộ hóa tự động hoặc như một phần của quá trình tự động hóa.

Tích hợp Insightly

Đồng bộ hóa danh bạ của bạn với Insightly bằng addon mạnh mẽ này. Bạn có thể đồng bộ hóa chi tiết liên hệ, số lần mở email, điểm số dẫn đầu, mục tiêu đã đạt được và hơn thế nữa. Thiết lập tài khoản để đồng bộ hóa tự động hoặc như một phần của quá trình tự động hóa.

Tích hợp Zoho​

Đồng bộ hóa danh bạ của bạn với Zoho bằng addon mạnh mẽ này. Bạn có thể đồng bộ hóa chi tiết liên hệ, số lần mở email, điểm số dẫn đầu, mục tiêu đã đạt được và hơn thế nữa. Thiết lập tài khoản để đồng bộ hóa tự động hoặc như một phần của quá trình tự động hóa.

Tích hợp FTP

Kết nối TNNT với máy chủ SFTP tùy chỉnh của bạn để lên lịch tải lên dữ liệu an toàn hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Bạn có thể chọn danh sách nguồn, loại hoạt động liên hệ và hơn thế nữa ở định dạng CSV, JSON hoặc XML.

Sẵn sàng để bắt đầu?

Bắt đầu dùng thử 14 ngày miễn phí ngay bây giờ!